Priser

Vigtigt ang. Sygdom og Covid 19

 

 

REtningslinierne for yoga undervisning lyder lige pt sådan:

 

 

  • ”Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal.”

Meditation, gong koncerter, yoga nidra, mindfulness, body scan og andre yoga- eller meditationsformer der foregår siddende og/eller liggende kan således nu afvikles under et mindre kvadratmeterkrav end de yoga- og meditationsformer, hvor man er i bevægelse. 

Alle yogaformer, hvor man er i bevægelse, skal ifølge bekendtgørelsen og retningslinjerne fortsat følge kravet om 4 m2 per person.

Coronapas
Coronapasset er et officielt dokument man kan downloade fra sundhed.dk der viser: 

a) at man har fået en negativ coronatest, der ikke er mere end 72 timer gammel
b) at man er færdigvaccineret, gældende to uger efter sidste stik
c) at man har været smittet med Covid 19, dvs. et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

 

  • ”Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt coronapas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Er du fritaget for at fremvise coronapas, må du stadig deltage til yoga
Der er en ordning for deltagere, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. De er lige nu fritaget for coronapas for at få adgang til kulturlivet på linje med alle andre borgere.

Mundbind
Vi kan ikke se nogen ændring i retningslinjerne ift. sidst angående mundbind. Så Derfor anbefales det at der bæres mundbind til og fra yoga lokalet.

 
 
Dyom

Hvis du ønsker at benytte dig af udstyr, vil jeg anbeale at du medbringer dit eget 🙂

 

Bliv hjemme ved tegn på sygdom. 

Vi er i et mindre lokale når vi dyrker yoga, og vi skal tage hensyn til hinanden. 

Hold undervisning prisliste

I tilfælde af nedlukning fra regeringens side inden sommerferien, vil al undervisning blive aflyst, og du vil få refunderet beløbet for den tabte undervisning.

5 maj - 23 juni 2021
20 maj - 24 juni 2021
20 maj -24 juni 2021

sessioner og prisliste

Ro og Balance 45 min

390 intro 280kr
Aromatisk massage af hænder

Ro og Balance 75 min

490 intro pris 350 kr
aromatisk massage af hænder og fødder

Coaching - kontakt for booking

500-800 kr
60 min samtale over Telefon eller 1:1

Mindfulness - kontakt for booking

400 kr
1:1 session

Tilmeld til nyhedsbrev

Få besked om nye hold, events og workshops

Askeengen 108, 2740 Skovlunde
tlf. 28701626